Azərbaycan Respublikasi
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Naxçıvan şəhəri, Xiyabanı küç. 1/9, AZ7000
www.nati.az
info@nati.az
Qaynar xətt: (+994 36) 550 82 24/25
Faks: (+994 36) 544 63 40

Əlaqə

Mesaj göndərin